Nick Hughes

Chief Commercial Officer

Anställd i koncernen: 2010
Född: 1969

Aktieinnehav: 30 000 aktier.