Klaus Schmid

Senior Vice President – MBU Central Europe

Anställd i koncernen: 2018
Född: 1965

Aktieinnehav: 8 000 aktier.