Jan Andersson

Senior Vice President – MBU Nordic

Anställd i koncernen: 2013
Född: 1979

Aktieinnehav: 150 000 aktier