Frida Karlsson

General Counsel

Anställd i koncernen: 2021
Född: 1984

Aktieinnehav: –