Andréas Elgaard

VD & Koncernchef

Anställd i koncernen: 2019
Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom IKEA, Ballingslöv, Sperian, Icopal och Saint-Gobain Isover.
Aktieinnehav: 700 000 aktier.