Andrea Ciotti

Senior Vice President – MBU South Europe

Anställd i koncernen: 2016
Född: 1971

Aktieinnehav: 20 000 aktier