Kommuniké

Kommuniké från extra Bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) den 22 juli 2020

Vid extra bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta kortfristiga aktieägarlån från Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Petter Fägersten).

Lånen uppgår till totalt 140 miljoner SEK och den löpande räntan är densamma som i den tidigare kommunicerade kreditfaciliteten med Nordea och kan inte understiga 4,00 procent årligen.

 

För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB
Andréas Elgaard – President & CEO
Telefon:  036 31 73 00
Mobil:    073 232 16 35
Box 9054, 550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 036 31 73 00
itab.com, itabgroup.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 13.00.