Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 i ITAB Shop Concept AB (publ) ägde rum den 10 maj 2023 hos ITAB Shop Concept AB på Instrumentvägen 2 i Jönköping.