Styrelseordförande

Anders Moberg

(född 1950)

Styrelseledamot sedan: 2011 och styrelseordförande sedan 2018.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Huvudsaklig utbildning: Ingen formell högskoleutbildning.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V. och Majid Al Futtaim Group LLC.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax AB. Styrelseledamot i Bergendahl & Son AB, ZetaDisplay AB, Boconcept A/S och Stichting INGKA Foundation.

Aktieinnehav: 2 350 012 B-aktier (kapitalförsäkring).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.