Styrelseledamot

Petter Fägersten

(född 1982)

Styrelseledamot sedan: 2016. 

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AGES Industri AB, XANO Industri AB, INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB och Övre Kullen AB, m. fl.

Aktieinnehav: Innehav 24 718 162 B-aktier.

Till följd av tidigare anställning i dotterbolag i ITAB-koncernen bedöms Petter Fägersten som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och innehav via bolag över tio procent av såväl aktier som röster i ITAB.