ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2010 har offentliggjorts

Publicerad6 apr 2011

Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under ”Finansiell information”, per e-post info@itab.se eller per telefon 036-31 73 00.

Denna information lämnades för offentliggörande den 6 april 2011 kl. 9.20.

ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon