Delårsrapport Januari-september 2015

Publicerad3 nov 2015

Januari – september 2015

 • Intäkterna uppgick till 3 839 Mkr (2 787)

 • Rörelseresultatet uppgick till 386 Mkr (221)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 362 Mkr (195)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 275 Mkr (148)

 • Resultatet per aktie uppgick till 7,52 kr (4,03)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168 Mkr (111)

 • Nettoskulden uppgick till 918 Mkr (900)

Juli – september 2015

 • Intäkterna uppgick till 1 389 Mkr (1 025)

 • Rörelseresultatet uppgick till 168 Mkr (95)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 157 Mkr (84)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 119 Mkr (64)

 • Resultatet per aktie uppgick till 3,30 kr (1,76)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113 Mkr (64)

 • Nettoskulden uppgick till 918 Mkr (900)

Viktiga händelser

 • Globalt samarbetsavtal med Toshiba Global Commerce Solutions Inc. i USA angående försäljning av självutcheckningssystem

 • Installation av självutcheckningslösningar på den franska marknaden

 • Förvärv av JPD i Lettland

 Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl. 09.00.

Filer
file-iconITAB delårsrapport jan-sep
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 800 anställda, och omsatte 3 938 Mkr 2014.