Delårsrapport januari-mars 2015

Publicerad4 maj 2015

Januari – mars 2015

  • Intäkterna uppgick till 1 151 Mkr (863)

  • Rörelseresultatet uppgick till 95 Mkr (58)

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 90 Mkr (50)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 68 Mkr (38)

  • Resultatet per aktie uppgick till 1,86 kr (1,02)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0 Mkr (-20)

  • Nettoskulden uppgick till 931 Mkr (934)

Viktiga händelser

Förvärv av JPD i Lettland
Installation av självutcheckningslösningar på den franska marknaden

Viktiga händelser efter periodens slut

ITAB har ingått ett globalt samarbetsavtal med Toshiba Global Commerce Solutions Inc. i USA angående försäljning av självutcheckningssystem

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 kl. 12.30.

Filer
file-iconITAB Delårsrapport jan-mar 2015
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 800 anställda, och omsatte 3 938 Mkr 2014.