Delårsrapport Januari - Juni 2011

Publicerad8 jul 2011
  • Intäkterna ökade med 12% till 1 363,5 Mkr (1 222,5)
  • Rörelseresultatet ökade med 30% till 48,9 Mkr (37,6)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 47% till 30,5 Mkr (20,7)
  • Resultat efter skatt ökade med 48% till 23,8 Mkr (16,1)
  • Resultat per aktie ökade med 47% till 1,66 kr (1,13)

Viktiga händelser:

  • ITAB lanserar EasyFlow – världens första helautomatiska kassadisk som bygger på streckkodslös identifiering.
  • ITAB har tecknat avtal om pilotinstallation av självutcheckningssystem med Coop Butiker och Stormarknader.
  • ITAB har tecknat ett 5-årigt leverantörsavtal av butiksinredning värt minst 500 Mkr med en av Storbritanniens största dagligvarukedjor.

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 juli 2011 kl 11.00.

ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt                                                                                                                              

Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se  (http://www.itab.se/)

ITAB  (http://www.itab.se)är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se), som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1 500 anställda och omsatte 2 747 Mkr under 2010.