Delårsrapport januari-juni 2008

Publicerad14 aug 2008

Andra kvartalet 2008:

– Nettoomsättningen ökade med 51 % till 833,1 Mkr (553,0)

– Rörelseresultatet ökade med 57 % till 52,9 Mkr (33,7)

– Resultatet efter finansiella poster ökade med 52 % till 41,1 Mkr (27,1)

– Nettoresultatet ökade med 52 % till 29,6 Mkr (19,5)

– Resultatet per aktie ökade med 51 % till 2,10 kr (1,39)

Januari – juni 2008:

– Nettoomsättningen uppgick till 1 551,9 Mkr (1 092,1)

– Rörelseresultatet uppgick till 74,4 Mkr (68,3)

– Resultatet efter finansiella poster uppgick till 56,1 Mkr (55,7)

– Nettoresultatet uppgick till 40,4 Mkr (40,1)

– Resultatet per aktie uppgick till 2,86 kr (2,86)

– Resultatutvecklingen andra kvartalet starkare än förväntat

– Poster av engångskaraktär påverkade halvårets resultat negativt med minst 10 Mkr (+2 Mkr)

– Förvärv av Hansa Kontor Shop Fitting Group, Pan-Oston, L-Form och Scangineers har genomförts under perioden

– Förvärvet av Hansa bedöms tillföra en positiv resultateffekt om minst 1 kr per aktie

– Efter balansdagen har nyemission av konvertibler tillfört bolaget ca 243 Mkr före emissionskostnader

– Handeln i ITABs B-aktie har flyttats från handelsplatsen First North till Nordiska Listan (Mid Cap) på OMX Nordic Exchange Stockholm

Filer
file-iconwkr0003.pdf
view-icondownload-icon