Januari – Mars 2017

Publicerad9 maj 2017
  • Intäkterna uppgick till 1 520  Mkr (1 089)
  • Rörelseresultatet uppgick till 111 Mkr (81)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 99 Mkr (76)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 74 Mkr (58)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,70 kr (0,55)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 Mkr (18)
  • Nettoskulden uppgick till 1 787 Mkr (731)

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 13.00. 

Filer
file-iconITAB Delårsrapport jan-mar 2017
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.