ITAB Shop Concept har genom dotterbolag förvärvat LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH i Tyskland

Publicerad14 apr 2016

ITAB, en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem, har genom dotterbolag tecknat avtal om förvärv av LICHTSPIEL Lichtprojekte und Design GmbH i Tyskland.

Lichtspiel Lichtprojekte & Design bedriver försäljning av belysningssystem och ljusplanering till detaljhandeln på främst den tyska marknaden men också i övriga Centraleuropa. Bolaget är ett försäljningsbolag med kompetens inom ljusplanering och design.

Förvärvet är ett led i att intensifiera marknadsbearbetningen på den tyska och centraleuropeiska marknaden och stärka ITABs position. ITAB kommer genom förvärvet att erbjuda de tyska och centraleuropeiska kunderna en kombination av lokal belysningskompetens med global sourcing av belysningsprodukter.

Bolaget omsatte cirka 4 MEUR 2015 och köpeskillingen uppgår till 2,3 MEUR kontant med en tilläggsköpeskilling om maximalt 0,3 MEUR som baseras på bolagets resultat 2016. Tillträdet sker omgående. Förvärvet har en marginellt positiv effekt på vinst per aktie för 2016.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 april 2016 kl. 14.30.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 850 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.