ITAB förvärvar Checkmark i Finland – stärker marknadspositionen i Norden

Publicerad28 feb 2022

ITAB-koncernen har idag, genom sitt finska dotterbolag, förvärvat samtliga aktier i Oy Checkmark Ltd. Checkmark är en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar för detaljhandeln inom kassadiskar och vägledning i butik för detaljhandlare i Norden. Förvärvet stärker ITABs marknadsposition ytterligare och skapar möjligheter för ett bredare produkt- och lösningserbjudande till nya och befintliga kunder samt ger tydliga synergier.

Checkmark grundades 1993 och är idag en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar för detaljhandeln med produkter och tjänster för kassadiskar och vägledning i butik för detaljhandlare i Norden och Baltikum. Checkmark har sitt huvudkontor i Pieksämäki i Finland med dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark och med en total årlig försäljning om cirka 12 MEUR och 44 medarbetare.

“Checkmarks position i de nordiska länderna stämmer väl överens med ITAB och tillsammans kan vi utöka våra lösningar ytterligare för att bättre stödja den dynamiska miljön inom detaljhandeln. Detta är i linje med vår strategi att stärka vår position inom kundsegmenten Dagligvaruhandel och Heminredning med Retail Technology-lösningar. Jag är mycket glad över att kunna välkomna medarbetarna i teamet Checkmark till ITAB och ser fram emot att utveckla framtiden tillsammans”, säger Andréas Elgaard, VD & koncernchef för ITAB.

“Jag är övertygad om att ett samgående med ITAB skapar bättre förutsättningar för framtiden för våra kunder och medarbetare. ITABs kultur och ambitioner har gjort transaktionen möjlig och jag tror att detta är en perfekt kombination med kulturen i Checkmark”, säger Jukka Pihlajamäki, tidigare ägare till Checkmark.

Tillträde sker omgående och förvärvet förväntas ha en marginell positiv effekt på ITABs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.
 

Jönköping den 28 februari 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 14:00 CET.

 

Filer
file-icon220228 ITAB PR Förvärv av Checkmark Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.