Andréas Elgaard ny VD och koncernchef för ITAB Shop Concept AB

Publicerad26 apr 2019

ITAB:s styrelse har utsett Andréas Elgaard till ny verkställande direktör och koncernchef för ITAB Group. Andréas Elgaard är 47 år och är för närvarande Global Programme Manager på Inter IKEA Group med ansvar för att leda den digitala transformationen av IKEAs värdekedja. Andréas var under många år globalt lönsamhetsansvarig för ett av IKEAs största affärsområden innefattande produktion, inköp, logistik, produktutveckling, försäljning och positionering av IKEAs köks-, matplats- och vitvaruaffär. Han har före sina drygt 9 år på IKEA en internationell bakgrund med ledande befattningar inom främst byggmaterialindustrin.  

”Styrelsen är mycket glad över rekryteringen av Andréas Elgaard som tar med sig gedigen erfarenhet från retail och affärsutveckling från hela värdekedjan. Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad att han kommer fortsätta utveckla ITAB och ta bolaget till nya framgångar” säger Anders Moberg, styrelsens ordförande.

”ITAB är ett välskött bolag med stark entreprenörsanda, god värdegrund och med en ledande position som helhetsleverantör och partner av konceptlösningar för retail. Jag ser fram emot att tillsammans med kunder och medarbetare få vara med och ta tillvara på de möjligheter digitalisering och förändrade konsumentbeteenden medför för retail” säger Andréas Elgaard, tillträdande VD och koncernchef.

Andréas tar över som VD och koncernchef efter Ulf Rostedt som avslutar sin anställning enligt vad som kommunicerats den 6 februari 2019. Ulf Rostedt kvarstår som VD och koncernchef fram till att Andréas Elgaard tillträder den 1 september 2019 och kommer därefter att vara disponibel för bolaget under en övergångsperiod.  

”Jag vill på styrelsens och ägarnas vägnar framföra ett stort tack till Ulf Rostedt för tjugo framgångsrika år med företaget och önska honom lycka till för framtiden” säger Anders Moberg, styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 9:15 den 26 April 2019

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
Styrelseordförande Anders Moberg 
Mobil: + 46 (0)733 28 96 52

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.