We are ITAB!

En internationell koncern med stora karriärmöjligheter

"Creating the ultimate shopping experience, close to you"


Vi är ett internationellt team som tillsammans strävar efter vår gemensamma driver ”Creating the ultimate shopping experience, close to you”. Den handlar om att ligga i framkant med en passion för att kontinuerligt utveckla innovativa, inspirerande och hållbara butikskoncept för att förbättra konsumenternas shoppingupplevelse. Vår framgång bygger på entreprenörsanda, ansvar och engagemang.

ITAB är ett globalt företag med stark lokal förankring, som ständigt förändras och utvecklas i takt med marknaden. Vi har säljkontor i mer än 30 länder och 20-talet egna produktionsanläggningar i Europa och Kina. Inom ITAB eftersträvar vi mångfald och vårt mål är att vara en attraktiv, jämställd och modern arbetsplats.


Att arbeta på ITAB

Medarbetare inom ITAB har möjlighet att utvecklas och göra karriär så väl lokalt, som internationellt inom koncernen. Vi har ett starkt kundfokus och en stor tilltro till varje medarbetares engagemang, förmåga och handlingskraft. Tillsammans skapar vi nya idéer, tänker framåt och ser möjligheter. 

Vi verkar på en global marknad i en snabbrörlig bransch. Därför är det viktigt för oss att nätverka samt samarbeta med skolor och studenter, vilket gör att vi kan knyta kompetenta människor till oss och skapa relationer med potentiella framtida medarbetare!

Inom ITAB arbetar vi med externa samarbetspartners vid rekrytering. De ansvarar för att annonsera våra tjänster och hitta lämpliga kandidater. När vi har möjlighet erbjuder vi studiebesök, praktikplats och examensarbete i våra lokala bolag.