Styrelseledamot

Sune Lantz

(född 1953)

Styrelsemedlem sedan: 2014.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD, XANO Industri AB. VD, ITAB Industri AB. Revisor och banktjänsteman.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i INEV AB, Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB m. fl.

Aktieinnehav: 629.880 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Till följd av tidigare anställning i bolag närstående huvudägare bedöms Sune Lantz som beroende i förhållande till större aktieägare.