Styrelseledamot

Ruthger de Vries

(född 1965)

Styrelseledamot sedan: 2020

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Delft Technical University, the Netherlands.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Executive Vice President, Production and Logistics, Scania Södertälje, Senior Vice President, Logistics, Scania Södertälje, Head of Production Control, Scania Södertälje and Plant Manager, Scania Oskarshamn, Body in White (BIW) 

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.