Styrelseledamot

Roberto Monti

(född 1963)

Styrelseledamot sedan: 2020

Huvudsaklig utbildning: Internationella Relationer, Lunds Universitet
Internationella Relationer, Università degli Studi di Perugia, Italien

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Head of IKEA Concept & Management
Board Director at Inter IKEA Systems, Region Manager South & East Europe at IKEA Group and CEO IKEA Italy.

Övriga uppdrag: 
Member of the Board of Advisors ORBITAL SYSTEMS, Sverige. Senior Advisor, Boston Consulting Group och Member of the Board of Directors, AIDAF (Italian Family Businesses).

Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.