Styrelseledamot

Eva Karlsson

(född 1966)

Styrelseledamot sedan: 2020

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: EVP and Head of Group Operations, Dometic Group AB, Stockholm, President Pedestrian Door Business Area, ASSA ABLOY Entrance Systems, Landskrona and Director of Supply Chain, ASSA ABLOY Entrance Systems, Landskrona.

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.