Styrelseledamot

Jan Frykhammar

(född 1965)

Styrelseledamot sedan: 2019. 

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Uppsala Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD (interim), Vice VD och CFO Ericsson AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kvdbil AB, Aspia AB och Openet Ltd. Styrelseledamot i Nordic Semiconductor AS, Telavox AB, Clavister m. fl.

Aktieinnehav ITAB Shop Concept AB: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.