Pernilla Lorentzon

Senior Vice President – People & Culture

Anställd i koncernen: 2015
Född: 1969

Aktieinnehav: 4 770 aktier.